Wisma Syeikh Abdullah Fahim

Pembangunan premis komersial ini telah didirikan dengan menggunakan wang istibdal Wakaf Rumah Pangsa Kadersah berjumlah RM1.4 juta. Dengan keluasan 0.3175 hektar, pembangunan berkenaan terletak di atas tanah Baitulmal Lot PT. 25, Mukim 6, Bandar Kepala Batas, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang yang dikenali sebagai Wisma Syeikh Abdullah Fahim. Sejumlah 18 unit ruang kedai/pejabat telah siap … Read more

Wakaf Masjid Alimsah Walley

Pada tahun 1811, Hadjee Abdul Cader Alim telah membeli sekeping tanah lot 179 di Lebuh Chulia, Pulau Pinang melalui sumbangan orang ramai yang kemudiannya dibina sebuah masjid dikenali Masjid Alimsah Waley. Program Pembangunan Semula & Pemuliharaan wakaf berkenaan telah dilaksanakan melalui Rancangan Malaysia ke 8 yang melibatkan peruntukan sebanyak RM 8.5 juta. Kini MAINPP melalui … Read more

Wakaf Masjid Khan Mohamed

Tanah ini diwakafkan untuk faedah Masjid Khan Mohamed pada 1803 di bawah East India Grant. Tanah Wakaf berkenaan yang terletak berhadapan dengan Tanah Perkuburan Islam Jalan Perak. Program Pembangunan secara Usahasama antara MAINPP dan JKP Sdn. Bhd. wakaf berkenaan telah dilaksanakan pada tahun 2007 yang melibatkan kos sebanyak RM 3.2 juta. Tapak tanah ini telah … Read more