Bahagian Ekonomi dan Pengurusan Kewangan

Bahagian Ekonomi dan Pengurusan Kewangan

Memastikan semua urusan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia berjalan lancar.

temui pasukan kami

YUSOFF BIN ABD KADIR

Pengurus Bahagian E03

Beroperasi Dalam Aspek: