“ Kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi, dan apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”
Scan Untuk Berwakaf
previous arrow
next arrow
Slider

Sejarah Penubuhan

Mesyuarat MAINPP Bil.2/2015 bertarikh 7 April 2015 telah bersetuju menubuhkan Syarikat Wakaf Pulaun Pinang Sdn. Bhd. Pengurusan hartanah Wakaf oleh Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd. ini berkuat kuasa mulai 1 April 2018

PERANAN & TANGGUNGJAWAB

i.

Menjalankan tanggungjawab membangun dan menguruskan harta wakaf sama ada harta alih atau harta tak alih dan harta yang diserahkan oleh MAINPP termasuk menjalankan pelaburan, penyelidikan dan penguatkuasaan ke atas tanah tersebut.

ii.

Melaksanakan polisi MAINPP berkaitan pengurusan wakaf dan hartanah dan mencadangkan polisi dan inovasi baru berkaitan pembangunan wakaf dan hartanah.

iii.

Melaksanakan polisi MAINPP berkaitan pengurusan wakaf dan hartanah dan mencadangkan polisi dan inovasi baru berkaitan pembangunan wakaf dan hartanah.

MISI

“Menguruskan harta wakaf dengan efisen melalui urus tadbir korporat yang berintegriti & berstrategi bagi menjana pendapatan secara komersial demi masa depan ummah”

VISI

“Membangunkan sebuah organisasi pengurusan wakaf terunggul dalam menunaikan amanah ummah melalui pemerkasaan instrument wakaf”

konsep Dan model pembangunan wakaf di pulau pinang

Mengutamakan konsep “INTEGRASI WAKAF” dengan jalinan kolaborasi strategik antara MAINPP (pemilik tanah), agensi kerajaan, swasta dan Institusi Kewangan Islam secara bersepadu dalam memanfaatkan hasil aset wakaf secara optimum. 

chart

Amanah Anda Komitmen Kami

Wakaf Tunai Anda Sentiasa Disalurkan Kepada 10 Produk Wakaf Secara Konsisten.

Rakan STRATEGIK

previous arrow
next arrow
Slider