Pengenalan Wakaf Pulau Pinang

Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) ditubuhkan menurut kuasa Seksyen 4 Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Tahun 1959 (Pindaan 2004) bagi menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam perkara berkaitan dengan agama Islam. Pentadbiran wakaf sebelum wujudnya MAINPP ditadbir oleh Hindu And Muslim Endowment Board 1901 manakala MAINPP hanya mewujudkan bahagian-bahagian secara khusus bagi mengawal selia hal ehwal pentadbiran pada akhir tahun 80-an.

Aset

Wakaf Pulau Pinang mempunyai aset yang cukup besar dan banyak. Ini terbukti melalui hartanah yang berpotensi untuk dibangunkan sebanyak 254,157 ekar tanah wakaf. Cadangan kepada pembangunan strategik turut dikemukan dalam Pelan Pembangunan Strategik Fasa 1 yang mengambil masa selama 10 tahun.

Visi

Membangunkan Sebuah Organisasi Pengurusan Wakaf Terunggul Dalam Menunaikan Amanah Ummah Melalui Pemerkasaan Instrumen Wakaf.

Misi

Mengurus Harta Wakaf Dengan Efisen Melalui Urus Tadbir Berintegriti Dan Berhemah Demi Masa Depan Ummah.

Moto

“Menjana Ekonomi Ummah Menerusi Pembangunan Harta Wakaf”

WAQIF

Orang yang Mewakafkan

MAUQUF ALAIH

Pihak yang Menerima Wakaf

MAUQUF

Benda Yang Diwakafkan

SIGHAH

Lafaz Ijab dan Kabul

Terkini

Projek Wakaf

WAKAF PUSAT PENDIDIKAN AL-ITQAN

Keperluan Dana : 2.5 juta Pembelian Tanah RM 80 / kaki persegi.

WAKAF AM (TUNAI)

Keperluan untuk Pembelian Aset (Bangunan/Tanah) di Pulau Pinang.

WAKAF MADRASAH MIFTAHUL IRFAN

Keperluan Dana : RM 1.6 juta untuk Pembelian Tanah

PEMBANGUNAN PROJEK HARTANAH WAKAF

Wakaf Seetee Aisah 1, Seberang Jaya Wakaf Seetee Aisah 2, Seberang Jaya Wakaf Md Hashim, Seberang Jaya Pangsapuri Wakaf An Nur, Teluk Air Tawar Pangsapuri Wakaf Siti, Sg Nibong Pangsapuri Wakaf Hajah Norijah, Sg Nibong

Pembangunan Wakaf

Coming Soon
Adakah maklumat/kandungan dalam Laman Web Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd. memenuhi keperluan anda?
Adakah maklumat/kandungan dalam Laman Web Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd. memenuhi keperluan anda?
Adakah maklumat/kandungan dalam Laman Web Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd. memenuhi keperluan anda?